Naudojimo sąlygos

Dabartinė versija — 2021 m. Sausio 28 d

Prieš naudodamiesi Paslauga, perskaitykite šių Taisyklių sąlygas. Bet kokiu būdu naudojantis Paslauga pripažįstamas sutikimas, tai yra Vartotojo visiškas ir besąlygiškas sutikimas naudotis Paslauga toliau nurodytomis sąlygomis.

Bendra informacija

1.1. Šios taisyklės (toliau — „Taisyklės“) nustato „UniTicket“ skrydžių paieškos paslaugos naudojimo sąlygas (toliau — „Paslaugos savininkas“).

1.2. Šiose Taisyklėse „UniTicket“ lėktuvų bilietų paieškos paslauga (toliau — „Paslauga“) reiškia programinės įrangos produktą, prie kurio prieiga suteikiama per svetainę adresu https://uniticket.lt/, skirtas šiems tikslams: ieškoti ir pateikti Vartotojui informaciją apie jo bilietus, kuriuos siūlo įsigyti trečiosios šalys — aviakompanijos, agentūros, rezervavimo sistemos, ir kt., taip pat palengvina (automatizuoja) jų procesų įgijimą (užsakymą); Vartotojo, užsiprenumeravusio Paslaugų pašto sąrašą, stebėjimas ir teikimas, statistinė informacija apie lėktuvo bilietų į nurodytas paskirties vietas kainą ir trečiųjų šalių reklaminė informacija; suteikiant Paslaugoje užsiregistravusiam Vartotojui galimybę personalizuoti Paslaugos funkcionalumą, įskaitant Vartotojo nurodytų duomenų ir Paslaugos funkcijų nustatymų saugojimą.

1.3. Vartotojas išreiškia visišką ir besąlygišką sutikimą, kad naudojimasis Paslauga, taip pat bet kuria jos dalimi, bet kokiu būdu reiškia faktą, kad Vartotojas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir reiškia visišką ir besąlygišką sutikimą su jų turiniu. Jei Vartotojas visiškai nesutinka su Taisyklių sąlygomis, Vartotojas privalo susilaikyti nuo Paslaugos naudojimo.

1.4. Bet kokios pretenzijos ar pretenzijos, kylančios iš šių Taisyklių ir (arba) naudojimosi Paslauga, turi būti pateiktos ir apsvarstytos teisme Paslaugos savininko buvimo vietoje.

1.5. Jei dėl kokių nors priežasčių viena ar kelios Taisyklių nuostatos yra negaliojančios ar nevykdomos, tai neturi įtakos likusių Taisyklių nuostatų galiojimui ar taikymui.

1.6. Neatsiejama šių taisyklių dalis ir jų dalis yra privatumo politika https://uniticket.lt/personal-data/.

Paslaugos naudojimas

2.1. Paslaugos savininkas neatlygintinai, naudodamasis paprastos (neišskirtinės) licencijos sąlygomis, suteikia Vartotojui neperleidžiamą teisę naudotis Paslauga visų pasaulio šalių teritorijoje tiesioginiams funkciniams tikslams, kaip apibrėžta 1.2 straipsnis. Iš taisyklių.

2.2. Sąveika su tarnyba, įsk. Vartotojo prašymų ieškoti aviabilietų formavimas atliekamas tik naudojantis Vartotojams teikiamos Paslaugos grafine sąsaja. Naudodamasis Paslauga, Vartotojui suteikiama galimybė susipažinti su trečiųjų šalių pasiūlymais dėl oro bilietų kainų nurodytomis kryptimis ir datomis, taip pat gauti nuorodą patekti į šių trečiųjų šalių svetaines. Kai kuriais atvejais Paslaugos programinė įranga gali suteikti Vartotojui galimybę užpildyti duomenis, reikalingus įsigyti lėktuvo bilietus, tiesiogiai Paslaugos savininko svetainėje ir išsiųsti juos trečiajai šaliai, parduodančiai aviabilietus, kad būtų galima rezervuoti. . Paslaugos teikiamos nuorodos į bet kurią trečiosios šalies svetainę, produktą, paslaugą, bet kokią komercinio ar nekomercinio pobūdžio informaciją, įskaitant. aukščiau nurodytos paslaugos teikimas Vartotojui, norint užpildyti duomenis, būtinus paslaugoms įsigyti, ir išsiųsti juos trečiajai šaliai, parduodančiai lėktuvo bilietus rezervacijos tikslais, nėra šių produktų (paslaugų) pritarimas ar rekomendavimas. , veikla, asmenys) teikia Paslaugos savininkas.

2.3. Lėktuvų bilietai perkami (išduodami) ir už juos sumokama trečiųjų šalių, siūlančių juos parduoti, svetainėse. Vartotojui pranešama ir patvirtinamas supratimas, kad Paslaugos savininkas neparduoda lėktuvo bilietų, negarantuoja ir neatsako už informacijos apie trečiųjų asmenų siūlomus parduoti lėktuvo bilietus, pinigų pervedimus, vežimo sutarčių vykdymą tikslumą. ir kt. kilus ginčytinoms situacijoms, susijusioms su šiomis aplinkybėmis, Vartotojas įsipareigoja kreiptis dėl jų leidimo tiesiogiai tiems asmenims, kurie užmezgė santykius su Vartotoju parduodant lėktuvo bilietus, pervedant lėšas ar gabenant.

2.4. Vartotojas yra informuotas ir sutinka susilaikyti nuo šių veiksmų:

  • trukdyti Tarnybos veiklai būdais, dėl kurių gali sutrikti Paslaugos veikimas, įskaitant formos užklausas ne per vartotojo sąsają;
  • naudoti bet kokias programas ar programas, kurių nėra įgaliojęs Paslaugos savininkas, kad galėtų bendrauti su Paslauga;
  • modifikuoti, tobulinti, versti į kitas kalbas, dekompiliuoti, išardyti, dekoduoti, mėgdžioti, sulaužyti vientisumą, atkurti paslaugos ar bet kurios jos dalies šaltinio kodą;
  • naudoti paslaugą neteisėtais tikslais.

2.5. Paslaugos savininkas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti Paslaugos veikimo palaikymą, pakeisti jos funkcionalumą, taip pat uždrausti Vartotoją, o Vartotojas, nurodytu prašymu, privalo nutraukti naudojimąsi Paslauga. Aptarnavimas.

2.6. Naudodamasis Paslauga, Vartotojui suteikiama galimybė užsiprenumeruoti ir gauti el. Paštu

  • naujienos apie naudotojui įdomių skrydžių datų ir krypčių kainų pokyčius,
  • naujienlaiškis.

Vartotojas sutinka, kad Vartotojo registracija ir (arba) atitinkamos prenumeratos naudojimas yra laikomas Vartotojo sutikimu:

  • Naudotojo el. pašto adreso naudojimas Vartotojui siųsti ir gauti atitinkamus laiškus iš Paslaugos savininko,
  • reklaminės informacijos, integruotos į paslaugos savininko ir trečiųjų šalių (trečiųjų šalių reklamuotojų) paštą, gavimas.

Jei Vartotojas nesutinka su šiame punkte nurodyta taisykle, jis privalo atsisakyti gauti naujienlaiškį, spustelėdamas atitinkamą nuorodą kiekviename laiške.

2.7. Naudodamasis Paslauga, Vartotojui suteikiama galimybė individualizuoti Paslaugos funkcionalumą savo poreikiams. Vartotojas sutinka, kad Vartotojo registracijos Paslaugoje faktas ir Vartotojui priskirtos sąskaitos naudojimasis Paslaugoje yra laikomas Vartotojo sutikimu tvarkyti sąskaitos duomenis tiems, kurie nurodyti 1.2 punkte. Paslaugos tikslais.

Atsakomybė

3.1. Paslaugos funkcionalumas teikiamas „koks yra“ principu. Paslaugos savininkas neteikia jokių garantijų dėl klaidų ir nepertraukiamo paslaugos, atskirų jos dalių, komponentų ar funkcijų veikimo, paslaugos funkcionalumo atitikimo konkretiems vartotojo tikslams ir lūkesčiams, negarantuoja Paslaugos teikiamų duomenų patikimumą, tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą bei neteikia jokių kitų šiose Taisyklėse aiškiai nenurodytų garantijų.

3.2. Paslaugos savininkas neatsako už jokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes dėl bet kokio naudojimo ar nesugebėjimo naudotis Paslauga (įskaitant duomenis) ir (arba) žalą, padarytą Vartotojui ir (arba) trečiosioms šalims dėl bet kokio naudojimo, nenaudojimo. arba negalėjimas naudotis Paslauga (įskaitant duomenis) ar atskirais jos komponentais ir (arba) funkcijomis, įskaitant dėl ​​galimų klaidų ar gedimų veikiant Paslaugai.

3.3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslauga pagal šalies, kurioje jis yra, įstatymus ir prisiima atsakomybę už nacionalinių teisės aktų nustatytų Paslaugos naudojimo apribojimų pažeidimą.

3.4. Vartotojas yra atsakingas tik trečiosioms šalims už savo veiksmus, susijusius su Paslaugos naudojimu, įskaitant, jei dėl tokių veiksmų pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, taip pat už taikomų įstatymų laikymąsi naudojantis Paslauga.

3.5. Kilus bet kokioms ginčytinoms situacijoms, Vartotojas, prieš kreipdamasis į teismines institucijas, kad išspręstų ginčą, privalo imtis ikiteisminio sprendimo priemonių, išsiųsdamas laišką savininko adresu, taip pat elektroniniu būdu. jo kopija: [email protected] . Laikas svarstyti ir atsakyti į pretenziją: 30 dienų nuo dienos, kai ją gauna paslaugos savininkas.

Teisės į paslaugą

4.1. Intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant intelektinės veiklos, įtrauktos į Paslaugą ar jos naudojamos, rezultatus, tokius kaip tekstai, vaizdai, dizainas, duomenų bazės, know-how, prekių ženklai, firmos pavadinimai ir kitos identifikavimo priemonės ir kt., Priklauso paslaugos savininku arba jam suteikta autorių teisių turėtojų pagal licenciją.

4.2. 4.1 punkte nurodytų priemonių naudojimas. intelektinės nuosavybės objektai galimi tik naudojantis Paslaugos siūlomomis funkcijomis. Vartotojas sutinka, kad naudojimasis Paslauga nesuteikia jam jokių teisių, susijusių su nurodytais intelektinės nuosavybės objektais, išskyrus teises, aiškiai nurodytas Taisyklėse.

Taisyklių pakeitimai

5.1. Paslaugos savininkas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Vartotojo pranešimas apie šios licencijos sąlygų pakeitimus yra paskelbtas puslapyje: https://uniticket.lt/terms-of-use/.

5.2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, jei atitinkamame leidinyje nenurodyta kitaip.

Copyright © 2016-2020. Visos teisės saugomos. UniTicket.lt priklauso kelionių agentūros įmonių grupei HolidayPrice Inc., kuri yra viena iš pirmaujančių interaktyvių turizmo organizacijų Europoje. Privatumo politika. Naudojimo sąlygos. Slapukų politika. Naudojant medžiagą, reikalinga aktyvi nuoroda į UniTicket svetainę.