Asmens duomenų tvarkymo sutartis

Dabartinė versija — 2021 m. Sausio 28 d

1. Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika, susijusi su asmens duomenų tvarkymu (toliau — „Politika“), buvo parengta pagal 2006 m. Liepos 27 d. Federalinio įstatymo Nr. 152-ФЗ „Dėl asmens duomenų“ reikalavimus ir nustato tvarką. už asmens duomenų tvarkymą ir priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti svetainėje uniticket.lt.
Šios Sutarties dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau — Sutartis) sąlygomis Operatorius tvarko ir saugo uniticket.lt svetainės vartotojų pateiktus asmens duomenis, kurių pagalba Vartotojai gali ieškoti informacijos apie orą „Partners“ siūlomus įsigyti bilietus. Prieiga prie „UniTicket“ paslaugos teikiama per svetainę adresu https://uniticket.lt

Svarbu: „UniTicket“ paslauga tiesiogiai neparduoda ir neužsisako lėktuvų bilietų. Galutinis užsakymas ir pirkimas bus atliktas Partnerio (oro vežėjo, internetinės kelionių agentūros) šone / svetainėje. Partneris yra atsakingas už tinkamai atliktą užsakymą, pirkimą, gabenimą, apgyvendinimą ir kitą paslaugų teikimą Vartotojui. „UniTicket“ paslauga savo ruožtu įsipareigoja padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išspręstos vartotojų problemos, iškilusios naudojant „UniTicket“, įskaitant pagalbos vartotojams teikimą bendradarbiaujant su Partneriu.

Sutartis — šis dokumentas su visais jame nurodytais papildymais, pakeitimais ir privalomais dokumentais, taip pat jo pagrindu sudaryta Operatoriaus ir Vartotojo sutartis.

Vartotojas — asmuo, sutinkantis su sutarties sąlygomis, turintis visišką teisnumą, turintis savo elektroninio pašto adresą internete, asmeninį kompiuterį ir (arba) mobilųjį įrenginį, prie kurio prieiga yra jo žinioje.

Operatorius — „UniTicket“, savarankiškai arba kartu su kitais juridiniais asmenimis, priklausančiais jos asmenų grupei, organizuodami ir (ar) tvarkydami asmens duomenis, taip pat nustatydami asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, veiksmus (operacijas) ) atliekama su asmens duomenimis, tokiais kaip asmens duomenų rinkimas, įrašymas, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, paaiškinimas (atnaujinimas, pakeitimas), išskyrimas, naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, asmens duomenų blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas. Asmens duomenis tvarkyti Operatorius gali automatizuotai ir neautomatizuotai.

Partneris — oro linijų vežėjas, internetinės kelionių agentūros, kurių interneto svetainėse vykdomas tiesioginis lėktuvų bilietų pardavimas ir rezervavimas bei kitos kelionių paslaugos Vartotojams. Partneris yra atsakingas už tinkamai įvykdytą užsakymą, pirkimą, gabenimą, apgyvendinimą ir kitą paslaugų teikimą Vartotojui.

Asmens duomenys — bet kokia informacija, kurią Vartotojas pateikia apie save naudodamasis „UniTicket“ paslauga.

2. Asmens duomenų rinkimo ir saugojimo sąlygos

Naudodamasis „UniTicket“ paslauga ir teikdamas Operatoriui savo asmens duomenis, Vartotojas savarankiškai, laisvai, savo noru ir savo interesais suteikia Operatoriui neribotą išreikštą sutikimą dėl bet kokių jo asmens duomenų tvarkymo būdų.
Operatorius papildomai praneša Vartotojui apie Asmens duomenų rinkimo ir saugojimo sąlygas, rodydamas skelbimą su tekstu: «Spustelėdami Prenumeruoti, jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis».
Prieš pradėdamas juos tvarkyti, vartotojas turi savarankiškai susipažinti su savo asmens duomenų naudojimo sąlygomis.
Operatorius analizuoja svetainės srautą naudodamas „Google Analytics“ ir „Yandex.Metrica“. „Google Analytics“ ir „Yandex.Metrica“ generuoja statistinę ir kitą informaciją apie svetainę naudodama slapukus, kurie saugomi Vartotojo kompiuteriuose. Ši informacija naudojama rengiant ataskaitas apie naudojimąsi svetaine. Gautus duomenis saugo „Google“ ir „Yandex“.
Vartotojas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, siųsdamas užklausą Operatoriui adresu [email protected] . Operatorius sustabdo Asmens duomenų tvarkymą ir juos sunaikina per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo tokios paraiškos gavimo dienos, išskyrus duomenis, reikalingus saugoti pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus. Tokiu atveju Operatorius savo duomenų bazių sistemose saugo tik anonimizuotus Vartotojo asmens duomenis.

3. Susitarimo tikslai

Susitarimo tikslai:
sutarties su Naudotoju dėl naudojimosi „UniTicket“ paslauga sudarymas;
įsipareigojimų pagal sudarytas sutartis vykdymas suteikiant Vartotojui prieigą prie „UniTicket“ paslaugos ir jos galimybių, nes Vartotojas pagal tokią sutartį yra šalis, naudos gavėjas ar garantas;
dalyvavimas Operatoriaus vykdomoje tyrimų ir rinkodaros veikloje;
reklaminių pranešimų siuntimas Vartotojui ir reklaminės informacijos gavimas telekomunikacijų tinklais (įskaitant mobiliųjų ryšių ir el. pašto naudojimą);
paslaugos reklamavimas rinkoje užmezgant tiesioginius ryšius su vartotojais, naudojančiais ryšių tinklus;
atliekant statistinius ir analitinius paslaugų naudojimo vidaus tyrimus.

Operatorius gali rinkti ir saugoti šiuos iš Vartotojo gautus duomenis:

Elektroninio pašto adresas;
IP adresas, slapukai, interneto naršyklių parametrai ir nustatymai;
Statistika, kaip Vartotojas naudojasi paslaugų funkcijomis, taip pat kita techninė informacija.

Operatorius gali naudoti tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą į užsienio valstybės teritoriją užsienio juridiniam asmeniui, kad įvykdytų susitarimą su Vartotoju. Pasiekus visus tikslus, Operatorius gali garantuoti Vartotojui jo asmens duomenų sunaikinimą užsienio valstybės teritorijoje.

4. Saugumas

Operatorius saugo Asmens duomenis ir užtikrina jų apsaugą nuo neteisėtos prieigos ir platinimo pagal vidaus taisykles ir reglamentus. Vartotojo asmens duomenys yra saugomi, išskyrus atvejus, kai „UniTicket“ paslaugos technologija ar Vartotojo naudojamos programinės įrangos nustatymai suteikia galimybę atvirai keistis informacija su kitais „UniTicket“ paslaugos vartotojais arba su bet kuria kita. Interneto vartotojai.

Operatorius turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims šiais atvejais:

Vartotojas aiškiai išreiškė sutikimą dėl tokių veiksmų;
Ryšium su „UniTicket“ paslaugos perdavimu tokios trečiosios šalies valdymui, naudojimui ar nuosavybei, įskaitant teisių perleidimą pagal sutartis, sudarytas su Vartotoju tokios trečiosios šalies naudai;
Teismo ar kitos įgaliotos valstybės įstaigos prašymu įstatymų nustatyta tvarka;
Ginti Operatoriaus teises ir teisėtus interesus, susijusius su su Vartotoju sudarytų sutarčių pažeidimu.

5. Baigiamosios nuostatos

Sutartį reglamentuoja ir aiškina Rusijos Federacijos įstatymai, ji galioja visiems Vartotojams. Visi klausimai, kurių nereglamentuoja Susitarimas, sprendžiami pagal Rusijos Federacijos įstatymus. Dabartinę susitarimo versiją operatorius sukūrė remdamasis 2006 m. Liepos 27 d. Federaliniu įstatymu N 152-FZ „Dėl asmens duomenų“ (su pakeitimais, padarytais 2017 m. Gruodžio 31 d.)
Operatorius turi teisę tvarkyti asmens duomenis nepranešęs apie tai įgaliotajai įstaigai, ginančiai asmens duomenų subjektų teises, remdamasis dalimis. 2 p. 2 str. 2006 m. Liepos 27 d. Federalinio įstatymo N 152-FZ „Dėl asmens duomenų“ 22 p.

Operatorius gali vienašališkai pakeisti sutartį be išankstinio įspėjimo apie tai Vartotojui. Naujoji sutarties versija įsigalioja nuo jos paskelbimo: https://uniticket.lt/personal-data/
Atliekant pakeitimus dabartiniame leidime nurodoma paskutinio atnaujinimo data.

Copyright © 2016-2020. Visos teisės saugomos. UniTicket.lt priklauso kelionių agentūros įmonių grupei HolidayPrice Inc., kuri yra viena iš pirmaujančių interaktyvių turizmo organizacijų Europoje. Privatumo politika. Naudojimo sąlygos. Slapukų politika. Naudojant medžiagą, reikalinga aktyvi nuoroda į UniTicket svetainę.